Informacije o koronavirusu COVID-19

U prilogu možete pogledati prezentaciju, koju je pripremila naša knjižničarka Bernardica Šeligo, kako biste se čim bolje informirali o novom koronavirusu.

coronavirus informiraj se