Javna objava informacija o trošenju sredstava za razdoblje od 1.1.2024. do 31.1.2024.

Dokument se nalazi u prilogu.

Javna objava za razdoblje 01.01.24. do 31.01.24.