Tjedan mozga

Povodom Tjedna mozga, a u svrhu upoznavanja šire javnosti sa značajem istraživanja mozga te kao poticaj održavanja dijaloga s javnošću o značajnim pitanjima iz istraživanja mozga, Anica Cajhen, bacc. med. tech, glavna sestra Odjela za medicinsku rehabilitaciju kraniocerebralnih bolesnika i akutnu neurologiju, održala je, u Srednjoj školi Pregrada i u suradnji sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice, predavanje na temu Stupnjevi i stanja svijesti. U pratnji Anice Cajhen bila je i Danijela Barić, mag. med. tech., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice. Na predavanju su bili prisutni učenici, budući medicinski radnici, njihovi nastavnici i mentori.